Aby váš svatební den proběhl zcela hladce


Zajištění organizace průběhu svatebního dne

Svatební den vyžaduje urÄitou přípravu, aby probíhal tak, jak si ho nevÄ›sta a ženich pÅ™edstavují. OvÅ¡em zajiÅ¡tÄ›ní hladkého průbÄ›hu celého dne není nijak jednoduché. Aby v tom nezůstali nevÄ›sta a ženich úplnÄ› sami, je tu pro nÄ› vítaná pomoc, kterou pÅ™edstavuje svatební koordinátorka. Ta dokáže s týmem zkuÅ¡ených spolupracovníků a se zázemím ověřených dodavatelů vyÅ™eÅ¡it veÅ¡keré úkoly a zajistit klidný a pohodový průbÄ›h přípravy a pÅ™edevším do nejmenších detailů promyÅ¡lený a perfektnÄ› zorganizovaný svatební den.