Jak technologie usnadňují každodenní život dětí?

Nejen že se ti nejmladší učí manipulovat a zacházet s všemožným vybavením, ale dokonce rozvíjejí schopnosti ovládání funkcí ve svých elektronických zařízeních výrazně ulehčujících bytí a všední situace, jež mohou v dnešní době snadno nastat.
mobilní telefon a hračka
KRIZOVÉ SITUACE: Například při dezorientaci v prostředí se nemusí trápit hledáním značek, tázání kolemjdoucích či pátráním po nové cestě. Mapy v chytrém telefonu dokážou perfektně lokalizovat pozici, zobrazit okolí, názvy působišť a vypočítat novou trasu, po kterou Vás budou doprovázet svými pokyny. To je velmi užitečné právě pro novou generaci, kdy se teprve učí poznávat prostředí a rozvíjejí orientační smysl. I v akutnějších případech ale mobil může být nejlepším pomocníkem. Snadno, zdarma a odkudkoliv lze kontaktovat všechny druhy pomoci – tedy hasiče, policii či záchranou službu. Postačí minimum signálu.
SPOJENÍ: Komunikace s příslušníky rodiny či jinak blízkými osobami již není problémem. Nemusí dojít k osobnímu styku pro položení dotazu na navštívení spolužáka, pouhá SMS ušetří desítky minut času. Stejně tak se kdykoli mohou rodiče spojit se svými potomky a předat jim podstatné informace a plány. Nicméně snadný kontakt probíhá u mladistvých i přímo mezi sebou.
dítě s telefonem
UČENÍ A SEBEVZDĚLÁVÁNÍ: Ať už pro školní či mimoškolní účely, na internetu se nachází množství webů s informacemi a vysvětlivkami k potřebným látkám, které má dítě šanci jednoduše v případě potřeby dohledat. Taktéž existuje řada aplikací s kalkulativními dovednosti, zaměřením na dané téma, procvičování jazykové zdatnosti a rozšiřování všeobecného přehledu. Zjišťování informací a studium tedy nabírá na lehkosti a dostupnosti.
Ačkoli se s moderními vymoženostmi váže mnoho nebezpečí a záporných stránek, nelze odepřít jejich přínosy pro adolescenty, nicméně i všechny ostatní věkové kategorie.