Proč jsou státní investice do školství více potřeba

Školství je naprosto v desolátním stavu – může za to více faktorů a více vlád, nelze jednoduše označit jednoho člověka a svalit to na Kalůska. My si musíme nejdříve uvědomit, že tak, jak je naše školství nastaveno, je naprosto nepřijatelné pro budoucí generace, protože naše školství nedokáže „plodit“ dosti produktivní jedince, kteří se uživí na stále se rozrůstajícím trhu. Může za to hned několik bodů, které v kombinaci vytvářejí pomalu ale jistě smrtící koktejl pro každou fungující ekonomiku.
ruku v ruce
 

  1. Velké třídy

Děti jsou umisťovány do velkých tříd o třiceti, možná i dvaceti lidech – pro výuku je tohle prostě moc, nelze dosti efektivně předávat vědomosti, když jeden učitel musí krotit dvacet rozjařených dětí.

  1. Odsávání nadaných studentů

Víceletá gymnázia odsávají z třídního kolektivu ty nejlepší a nechávají tam pouze ty „zbylé“ – klesá ta průměr celé třídy, a hlavně kolektivní výsledky upadají. Jedničkáři totiž tlačí na ostatní, aby se také snažili a nevypadali jako hlupáci, ale pokud je třída složená z pár dvojkařů a široké škály dalších „známek“, plus ještě nyní kvůli inkluzi znevýhodněnými žáky doplněno, tak celkový kolektivní „vzruch“ učit se je na bodu mrazu.

  1. Příliš mnoho administrativy

Učitelé jsou zahazováni čím dál větší administrativou, namísto aby učili, vyřizují dokumenty a dělají glorifikované úředníky.

  1. Neschopní učitelé

Na vysokých školách studuje příliš mnoho lidí, kteří v životě učit nechtěli, ale nemají na výběr anebo ti, kteří nevěděli, co jiného by studovali. Vysoké školy tak plodí každým rokem čím dál více „absolventů“, kteří mají minimální předpoklady k učitelství, a ještě to o sobě neví.
hromádka dolarů

  1. Malé platové ohodnocení

Učitelé prostě dostávají málo a není to ten nejlukrativnější obor, lidé tak raději volí buďto soukromý sektor anebo jiný obor.
 
Ekonomická situace v zemi má, co dočinění s nastupující generací a jejím ekonomickým chováním – jak ale můžeme už několik let sledovat, bývalí žáci státních škol propadávají a prodělávají a nedaří se jim tak, jak si slibovaly předešlé vlády. Nezachrání to ani kurzy finanční gramotnosti ani rukodělné dílny.